Nënkryetarët

Nënkryetarët

Majlinda Bufi

Kryetare e Bashkisë Roskovec
Pozicioni: Nënkryetare e Shoqatës për Autonomi Vendore

Zamira Rami

Kryetare e Bashkisë Gjirokastër
Pozicioni: Nënkryetare e Shoqatës për Autonomi Vendore

Muharrem Rama

Kryetar i Bashkisë Dibër
Pozicioni: Nënkryetar i Shoqatës për Autonomi Vendore