-->

Takim me donatorët në mbështetje të bashkive përr hartimin e planeve të përgjitshme vendore territoriale

Identifikimi i burimeve potenciale për asistencë teknike dhe financiare për të ndihmuar Bashkitë e krijuara mbas ndarjes së re territoriale për hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore Territoriale.Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore Territoriale është një komponent i cili kërkohet ligjërisht nga reforma e decentralizimit dhe reforma territoriale, programe të cilat janë mbështetur teknikisht dhe financiarisht vazhdimisht nga komuniteti i donatorëve. Çdo Bashki duhet të hartojë dokumentin e Planit të Përgjithshem Vendor Territorial i cili përfshin vizionin e komunitetit për të ardhmen, qëllimet, strategjitë dhe instrumentet financiare për të përmbushur objekivat e zhvillimit.

  • Data: Tuesday, 12 April 2016
  • Vendi: Tirana International Hotel, Salla “Consortium”
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…